top of page

VÅR ARBETSPROCESS

 

KONTAKT MED INREDARE

Den initiala kontakten sker via e-mejl eller telefon. 

INLEDNINGSMÖTE

Alla projekt är olika och varierar mycket beroende på förutsättningar. För att klarlägga kundens behov och göra en preliminär planering av inredningsarbetet föreslår vi att ha första mötet på vårt kontor (alternativt i din bostad eller lokal). På mötet gör vi en genomgång av rum eller lokaler, kundens önskemål samt preliminär budget och tidsplan.

OFFERT

Efter första mötet och analys av kundens önskemål ger vi en inledande offert samt förslag på planläggning av vårt uppdrag. När offerten är accepterad planerar vi vårt inredningsarbete och vidare kommunikation med kunden.

laptop 2 .jpg
pen_edited.jpg

UPPSTARTSMÖTE 

Vårt andra möte har vi hos kunden där vi gör uppmätning av rum eller lokaler, sammansätter en teknisk checklista och bedömer omfattning av inredningsarbete.

 

Vi går igenom befintliga planritningar, detaljplaner och annan dokumentation och diskuterar kundens önskemål, budget och utrymmens förutsättningar i form av en fördjupad intervju. Vidare planerar vi vårt samarbete, kommunikationssätt, tidsplan och kontrollmöte. 

DESIGNFÖRSLAG

Efter att alla detaljer är kartlagda startar själva designarbetet som resulterar i ett komplett designförslag med hänsyn till kundens krav, objektets skick, bygglovsbehov, möjliga restriktioner och övriga förutsättningar. 

 

Inredningsförslaget innehåller inspirationsbilder, 2D-ritningar,  3D-visualisering (tillval) med textbeskrivning av vår vision samt konkreta förslag på planlösning, möblering och inredning inklusive färgsättning, material och accessoarer. 

Vårt mål är att hitta lösningar som motsvarar kundens förväntningar. Oftast tar vi fram flera alternativa varianter av planlösning och inredning. Vidare kan kunden välja att antingen genomföra projektet själv eller anlita vår inredningsbyrå för projektledning.

presentation.jpg
skiss.jpg

INREDNINGSRÅDGIVNING

Om kunden önskar att endast få rådgivning angående möjligheter till förbättring eller ändring av det befintliga interiören träffas vi på vårt kontor (alternativt i din bostad eller företagslokal) där vi presenterar våra förslag och möjliga tillvägagångssätt samt diskuterar vidare alternativ. 

INREDNINGSHJÄLP ONLINE

Vi erbjuder inredningshjälp digitalt som kan handla om rådgivning och planering eller om designförslag och efterföljande uppföljning av ditt inredningsprojekt.

 

PLANLÖSNING

Förutom rådgivningen kan kunden önska att få en bättre bild över möjliga planlösningsvarianter. Vi kan föreslå planritningar med ett eller flera alternativ på planlösning och inredning. 

PROJEKTLEDNING OCH BYGGNATION 

Om kunden väljer att gå vidare med oss föreslår vi olika varianter av projektledningsarbete.

 

Komplett projektledning. Vi väljer samarbetspartners utifrån vår vision av hur projektet ska genomföras. Under hela projektet har kunden en kontaktperson som informerar om genomförda arbete och löser eventuella frågor och besvär. Vi tar hand om allt från kommunikation med leverantörer och arbetspartners, inköpslistor, beställningar och leveranser till problemlösning.

Partiell projektledning (upphovsuppsikt). Arbeten genomförs av kundens samarbetspartners. Kunden kan även välja att själv göra inköp av material och inredning. Vi kan i detta fall genomföra en s.k. upphovsuppsikt som innebär att vi ser till att arbeten utförs i enlighet med designförslaget. 

 

Vi kommer överens om hur mycket kunden vill bli inblandad i arbetsprocessen. Det finns olika varianter, från att vara insatt i varje detalj till att inte vara inblandad alls, utan få det slutliga resultatet. Vi bestämmer frekvensen och formen av vår vidare kommunikation samt kontrollpunkter där vi kan ha avstämningssamtal eller kontrollmöte.

bygg.jpg
Två Män Skakar Hands

AVSLUTNINGSMÖTE 

När projektet är färdigt bokar vi ett möte tillsammans med kunden, vår projektledare, byggledare och inredningsarkitekt (vid behov) där vi går igenom genomförandet av arbeten och presenterar det slutliga resultatet.

Vid behov av motiverad korrigering föreslår vi en åtgärdsplan i samråd med alla parter samt kontrollerar att den genomförs.

bottom of page