top of page

INREDNING AV KAFÉ  OCH RESTAURANG

Behöver du hjälp med inredning av ett kafé, bar eller restaurang?

Vår inredningsbyrå erbjuder olika alternativ, allt från rådgivning och planering till ett komplett designförslag och efterföljande projektledning av ditt inredningsprojekt.

Som en komplett inredningsfirma hjälper vi dig med hela inredningsprocessen, från vårt första möte till det fullständiga resultatet. Vi går igenom dina önskemål och behov och tar fram ett designkoncept som återspeglar företagets vision och budskap.

Vid planering och inredning av offentliga miljöer tar vi hänsyn till olika faktorer som lokalens ändamål, ergonomi, antal personer som ska vistas i lokalen och tekniska förutsättningar. 

Vi gör en ingående behovsanalys och går igenom även företagets affärsidé och identitet som ska återspeglas i interiören. Vid hotellsinredning föreslår vi funktionella ergonomiska lösningar och skapar trevlig miljö med hjälp av genomtänkt disponering av arbetslokaler, tekniska rum och gemensamma utrymme samt välplanerad färgsättning, anpassad belysning och korrekt möblering.

 

bottom of page