top of page

INREDNING AV HOTELL

Behöver du hjälp med inredning av ett hotell?

Vår inredningsbyrå erbjuder olika alternativ, allt från rådgivning och planering till ett komplett designförslag och efterföljande projektledning av ditt inredningsprojekt.

 

Som en komplett inredningsfirma hjälper vi dig med hela inredningsprocessen, från vårt första möte till det fullständiga resultatet. Vi går igenom dina önskemål och behov och tar fram ett designkoncept som återspeglar företagets vision och budskap.

Vid planering och inredning av offentliga miljöer tar vi hänsyn till olika faktorer som lokalens ändamål, ergonomi, antal personer som ska vistas i lokalen och tekniska förutsättningar. 

Vi gör en ingående behovsanalys och tar hänsyn även till företagets affärsidé och identitet som ska återspeglas i interiören. Vid hotellsinredning föreslår vi funktionella ergonomiska lösningar och skapar trevlig miljö med hjälp av genomtänkt disponering av rummen, arbetslokaler, tekniska rum, mötesrum och gemensamma utrymme samt välplanerad färgsättning, anpassad belysning och korrekt möblering.

 

Vi lägger mycket vikt på anspråk om hållbar inredningsdesign och strävar efter att med hjälp av det berömda konceptet Eco Office eller Green Office noggrant planera hotellslokaler med syfte att skapa trygg och hållbar miljö. Inredningsarbetet fokuserar på hållbara lösningar och användning av ekologiska, miljövänliga material och teknologier samt genomtänkt resursförbrukning och återanvändning.

bottom of page