top of page

INREDNING AV OFFENTLIG MILJÖ

Behöver du hjälp med inredning av dina offentliga lokaler?

Vår inredningsbyrå erbjuder olika alternativ, allt från rådgivning och planering till ett komplett designförslag och efterföljande projektledning av ditt inredningsprojekt.

 

Som en komplett inredningsfirma hjälper vi dig med hela inredningsprocessen, från vårt första möte till det fullständiga resultatet. Vi går igenom dina önskemål och behov och tar fram ett designkoncept som återspeglar företagets vision och budskap.

Vid planering och inredning av offentliga miljöer tar vi hänsyn till olika faktorer som lokalens ändamål, ergonomi, antal personer som ska vistas i lokalen och även tekniska förutsättningar. Vi gör en ingående behovsanalys och går igenom även företagets affärsidé och identitet som ska återspeglas i interiören. 

 

Vid företagsinredning föreslår vi funktionella ergonomiska lösningar och skapar trevlig miljö med hjälp av genomtänkt disponering av arbetsplatser, mötesrum och gemensamma utrymme samt välplanerad färgsättning, anpassad belysning och korrekt möblering.

 

Vi föreslår även möjlighet att skapa en välgrundad arbets- och mötesplats där både medarbetare och besökare ska trivas. Det berömda konceptet Eco Office eller Green Office handlar om noggrann planering av företagslokaler med syfte att skapa trygg och hållbar miljö. Inredningsarbetet fokuserar på hållbara lösningar och användning av ekologiska, miljövänliga material och teknologier.

bottom of page